Vacature: Geografisch Medewerker / GIS Medewerker voor Gemeente Roermond

VACATURENR lv-63857 (09-05-2018)

Roermond vormt het bruisend hart van Limburg en is een stad vol ambitie! Dat proef je niet alleen in de gezellige historische binnenstad, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie.

De kern van onze organisatievisie vraagt van onze medewerkers lef, ondernemerschap, vertrouwen, respect en samenwerking.

Bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte is de functie vacant van:

GEOGRAFISCH MEDEWERKER / GIS MEDEWERKER (V/M)

voor 36 uren per week

De functie van ‘Geografisch medewerker / GIS medewerker (v/m)’ is vacant binnen de afdeling Beheer Openbare Ruimte. De afdeling Beheer Openbare Ruimte zorgt voor uitvoering en beleid op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

De gemeente Roermond richt momenteel met de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert een regionale samenwerkingsorganisatie op voor uitvoering van de geografische taken, het zogenaamde Expertise Centrum Geo (ECGeo). Vanaf 2018 tot in ieder geval het evaluatiemoment in 2019 verzorgt de gemeente Leudal voor de vier gemeenten de geo-werkzaamheden. Gelijktijdig worden de geografisch medewerkers van de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert gedetacheerd aan de gemeente Leudal. De tewerkstelling is voor gemiddeld 50% in Roermond en voor 50% in Leudal. Dit geldt dus ook voor de functie van ‘Geografisch medewerker / GIS medewerker (v/m)’.

De voornaamste taak van de ‘Geografisch medewerker / GIS medewerker’ is het verrichten van geografische werkzaamheden door het verstrekken van, gegevensbeheer van en advisering over geografische informatie. Daarnaast verzorgt de ‘Geografisch medewerker / GIS medewerker’ activiteiten voor onder meer applicatiebeheer en kwaliteitszorg.

De functie bestaat uit:
1. Verrichten van geografische werkzaamheden
 • Adviseert over digitalisering op het terrein van GIS/GEO (o.a. gegevensbeheer, beschikbaar stellen van gegevens aan klanten/burgers).
 • Verleent (technische) ondersteuning bij de uitvoering van het geformuleerde GIS/GEO informatiebeleid.
 • Maakt verantwoorde keuzes met betrekking tot methode, technieken en instrumenten t.a.v. het muteren van (niet homogene) geografische bestanden.
 • Weet uit verschillende inwinningstechnieken en gekozen bewerkingsmethode een juiste kwaliteitsindicatie te genereren.
 • Het interpreteren van externe geografische gegevens en deze herleiden tot bruikbare en gewenste informatie.
 • Trekt conclusies op basis van geldende professionele regels, richtlijnen en standaarden en weet deze te herleiden tot betrouwbare informatie.
 • Door het geven van informatie en het stellen van de juiste vragen taakgericht benaderen van vraagstellingen uit de organisatie en deze vertalen naar activiteiten en het realiseren van resultaten.
 • Verrichten van grafisch werk ten behoeve van de bijhouding en / of opbouw van diverse geografische bestanden.
 • Verrichten van mutaties en data opbouw in onder andere het beheerinformatiesysteem
groenbeheer, wegbeheer en rioolbeheer.
 • Verricht zelfstandig complexe GIS-taken, leidt en begeleidt projecten en ontwikkelt en beheert
het gemeente brede GIS-platform.
 • Samenstellen van thematische kaarten en vervaardiging en presentatie van diverse thematische kaarten.
 • Werken met FME, Method, POST-GIS, QGIS.

2. Applicatiebeheer
 • Voert het beheer over GIS-applicatie, inclusief de daarbij behorende gegevens en bestanden.
 • Bewaakt het functioneren van de applicatie en initieert het onderhoud daarvan.
 • Communiceert met applicatiegebruikers en adviseur informatiemanagement over gebruik en verbetering van de applicatie
 • Communiceert met de helpdesk over problemen
 • Onderhoudt contacten met de leverancier van de applicatie
 • Verzorgt (management-)rapportages

3. Kwaliteitszorg
 • Bijzondere projecten zoals conversie- en controlewerkzaamheden, opschoning van bestanden en overige kwaliteitsverbetering activiteiten.
 • Voor consistentie in verscheidene bestanden zorgen.
 • Gewenste actualiteit van gegevens realiseren.
 • Het verrichten van kwaliteitsonderzoek in verscheidene digitale geografische bestanden.

4. Overige werkzaamheden
 • Het begeleiden en instrueren van medewerkers bij gebruik van geografische applicaties.
 • Het verzorgen van presentatie en afdrukken van kaarten in verschillende vormen en schalen.
 • Bijhouden van bestanden die verworven zijn van externen.

Wij verwachten van onze Geografisch medewerker /GIS medewerker:
 • HBO niveau (Geo- informatie, ICT, landmeetkunde, cartografie).
 • Vergaand inzicht in kwaliteitsaspecten van cartografische en reconstructiebestanden.
 • Geschoold in CAD – verwerking en applicatiebeheer en GIS – bewerkingen.
 • 2-4 jaar relevante werkervaring.

Overige functie-eisen (indicatief)
 • Helder analytisch vermogen, maar vooral ook een pragmatische creatieve inslag, die in staat is om de informatiebehoefte van gebruikers en dagelijkse realiteit van bronhouders (administraties & uitvoeringsorganisaties) met elkaar te verbinden;
 • Kunnen lezen en schrijven met datasets, controles op volledigheid en betrouwbaarheid kunnen maken en resultaten kunnen weergeven in een voor de gebruiker overzichtelijke vormgeving;
 • Vaardig in het opstellen van schriftelijke adviezen en in het deelnemen/leiden van projecten;
 • Kennis van relevante administratieve processen, standaarden en systemen, bij voorkeur in een gemeente of overheidsinstantie. Kennis van binnengemeentelijke en landelijke uitwisseling van gegevens;
 • De dynamiek en impact van de nieuwe informatietechnologie impliceert dat er sprake zal zijn van het min of meer continu volgen van gebruikersopleidingen teneinde de kennis op peil te houden t.a.v. voortschrijdende ontwikkelingen;
 • Affiniteit met onderdelen van het groenbeheer, wegbeheer en rioolbeheer;
 • Veranderingsbereidheid en flexibiliteit (m.b.t. brede inzetbaarheid in een aan veranderingen onderhevig zijnde werkomgeving).
 • Daarnaast vragen wij van alle medewerkers de volgende kernkwaliteiten: klantgerichtheid, deskundigheid, betrouwbaarheid, samenwerking, verbeteringsgerichtheid en resultaatgerichtheid.

De nieuwe collega bieden wij:
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 3.805,- bruto per maand (schaalniveau 9) op basis van een 36-urige werkweek;
 • Op termijn doorgroeimogelijkheid in een uitloopschaal;
 • Wij hanteren het Individueel Keuze Budget (IKB). Over het bruto maandsalaris wordt maandelijks 16,8% IKB opgebouwd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage). Je kunt dit (maandelijks) uit laten betalen, gebruiken om extra verlof te kopen of inzetten voor een opleiding, extra pensioenopbouw of vakbondscontributie.
 • Een tegemoetkoming in de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer;
 • Pensioenopbouw via het ABP;
 • Tegemoetkoming ziektekosten premie.

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie dan word je uitgenodigd om vóór 25 mei 2018 te reageren via www.igom.nl. Alleen reacties via IGOM worden in behandeling genomen. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met het hoofd van de afdeling Beheer Openbare
Ruimte, de heer J. van Herten, 0475-359601 of de coördinator ECGeo, de heer M. van Sambeek, 06-19636831.
Een eventuele benoeming zal plaatsvinden na overlegging van een verklaring omtrent het gedrag.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteren
Meer info  www.roermond.nl